Cullerot

Eina de metall, en forma de cullera gran, per transportar els draps estovats des del "podridor" fins a les piles de les masses trituradores

Actualment no hi ha cap contingut classificat amb aquest terme.