Taula Institucional

Taula Institucional de Seguiment

Aquesta Taula Institucional té com a funció fer el seguiment de la realització de l’Inventari del PCI del Penedès, aportar opinió, generar suports que el facin possible i vetllar perquè l’Inventari també sigui una eina de futur amb propostes que generin aplicabilitats en benefici del Penedès i el seu desenvolupament.

Direcció - Presidència: el director/a general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l'Institut Ramon Muntaner.

Membres (o persones en qui deleguin):

  • Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, cap de Servei.
  • Institut d'Estudis Penedesencs, president/a i director/a executi/va.
  • Consell Comarcal de l'Alt Penedès, conseller/a de Cultura.
  • Consell Comarcal del Baix Penedès, conseller/a de Cultura.
  • Consell Comarcal del Garraf, conseller/a de Cultura.
  • Consell Comarcal de l'Anoia, conseller/a de Cultura.
  • Diputació de Barcelona, president/a delegat/da de Cultura.
  • Diputació de Tarragona, diputat/da de Cultura.
  • Institut Ramon Muntaner, direcció.

* Es podran incorporar d’altres institucions, entitats i organismes, si es considera oportú.