Institucions

Taula Institucional de Seguiment

Aquesta Taula Institucional té com a funció fer el seguiment de la realització de l’Inventari del PCI del Penedès, aportar opinió, generar suports que el facin possible i vetllar perquè l’Inventari també sigui una eina de futur amb propostes que generin aplicabilitats en benefici del Penedès i el seu desenvolupament.

Direcció - Presidència: el director/a general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l'Institut Ramon Muntaner.

Membres (o persones en qui deleguin):

 • Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, cap de Servei.
 • Institut d'Estudis Penedesencs, president/a i director/a executi/va.
 • Consell Comarcal de l'Alt Penedès, conseller/a de Cultura.
 • Consell Comarcal del Baix Penedès, conseller/a de Cultura.
 • Consell Comarcal del Garraf, conseller/a de Cultura.
 • Diputació de Barcelona, president/a delegat/da de Cultura.
 • Diputació de Tarragona, diputat/da de Cultura.
 • Institut Ramon Muntaner, direcció.

* Es podran incorporar d’altres institucions, entitats i organismes, si es considera oportú.

Té la capacitat de prendre decisions en relació a qüestions econòmiques, científiques, metodològiques i de seguiment del projecte. També d'informar del desenvolupament del projecte a la Taula Institucional de Seguiment.

Presidència: el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Membres:

 • Un representant del Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAAC.
 • Una representant de l'Institut Ramon Muntaner.
 • Dos membres de la Junta Directiva de l'IEP.
 • Lal directora executiva del projecte d'Inventari del PCI del Penedès.
 • El coordinador del treball de camp.

 

Les funcions de coordinació del projecte van a càrrec de la directora executiva del projecte d'Inventari i de les persones antropològues que formen l'equip de treball.