Equip de treball

És l'encarregat de dur a terme el gruix de la identificació d'elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació com del treball de camp. També s'hi podran afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

  • Àngels Travé Ràfols, directora executiva del projecte d'Inventari.
  • Maite Hernández Sahagún, antropòloga. 
  • Marc Ballester Torrents, antropòleg.
  • M. Carme Rafecas Rafecas, antropòloga. 
  • Núria Araüna Baró, antropòloga.
  • Abraham Guillén Villar, antropòleg.
  • Montserrat Traver Vives, antropòloga.
  • Alice Van den Bogaert, antropòloga.
  • Marta Vendrell Pujadó, investigadora de recursos documentals.