Equip de suport

En moments puntuals del projecte caldrà un equip de suport:

  • Especialistes en informàtica.
  • Estudiants en pràctiques.
  • Membres de l'IEP i dels centres d'estudis.
  • Membres de Museus, entitats culturals, etc.
  • Especialistes (documentalistes, lingüistes, musicòlegs...).

.