Dossier Tècnic. Formació i Assessorament al sector Agroalimentari. Núm 68

Número: 
269
Tipologia: 
Revista
Format: 
En línia
Format. En línia (Camps específics): 
Autoria i responsabilitat: 
Diversos autors
Títol: 
Alimentació d'oví
Peu d'impremta: 
Barcelona: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2014
Extensió: 
28 p.
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
ISBN: 1699-5465
Explicació breu del contingut del document: 

Hi trobem diversos articles centrats en el tema de l'alimentació d'oví:

- "Presentació" per Joaqum Xifra Triadú, subdirector General de Ramaderia

- "Valoració de les necessitats nutritives i alimentació pràctica d'ovins" per diferents autors.

- "Els costos de l'alimentació del ramat oví a Catalunya" per Milán Sendra, M.J. i Caja López, G.

- "Pasturatge selectiu de cultius amb petits remugants" er diversos autors

- "Producció, qualitat nutritiva i càrrega ramadera de les pasturs intermèdies en zones de clima humit i subhumit a Catalunya" per Taüll Taüll, M.

- "Programa oficial de control d'alimentació animal" per Folgueras Pastor, B.

- "L'entrevista" a Francesc Batalla Camarasa, president de l'Associació de Productors d'Oví i Cabrum de Qualitat de Catalunya.

Descriptors IP: 
Activitats productives, processos i tècniques
Descriptors temàtics: 
Descriptors geogràfics: 
Relació amb altres fitxes: 
Relació fitxes elements PCI: 
L'ofici del pastor d'ovelles
Observacions: 

Profusament il·lustrada amb fotografies, gràfics i quadres sipnòtics.