Blai Fontanals, President de l'escola de grallers de Sitges

Codi: 
IP-5-0001-I001
Nom de l'informant: 
Blai Fontanals
Altres noms: 
Blai fill, Blaiet
Edat/Data de naixement: 

38 anys

3/7/1978  

Sexe de la/l' informant/s: 
Home
Precisions informants: 
President i professor de l'escola de grallers de Sitges. Fill de Blai Fontanals i Argenter (fundador de l'Escola de Grallers de Sitges).
Accés a l'informant: 

A través de la pàgina web de l'escola de grallers de Sitges. Molt bon contacte, facilitat per realitzar l'entrevista.

Contacte: 
blaifontanals@gmail.com