Òrgan gestor

És l'encarregat de dur a terme el gruix de la identificació d'elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació com del treball de camp. També s'hi podran afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

 • Àngels Travé Ràfols, directora executiva del projecte d'Inventari.
 • Maite Hernández Sahagún, antropòloga. 
 • Marc Ballester Torrents, antropòleg.
 • M. Carme Rafecas Rafecas, antropòloga. 
 • Núria Araüna Baró, antropòloga.
 • Abraham Guillén Villar, antropòleg.
 • Montserrat Traver Vives, antropòloga.
 • Alice Van den Bogaert, antropòloga.
 • Marta Vendrell Pujadó, investigadora de recursos documentals.

La directora executiva de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès (Immaterial Penedès), Àngels Travé, és la responsable de gestionar el projecte, del bon funcionament dels grups de treball i de fer de pont entre els diferents òrgans i equips vinculats al projecte.

Compta amb el suport de Pilar Tarrada (Secretaria Tècnica de l'IEP) i M. Isabel Segovia (Administració de l'IEP).

El suport científic ve donat pel personal tècnic de l'IRMU i de la DGCPAAC.

Mitjançant encàrrecs de fitxes d'elements de patrimoni cultural immaterial a persones antropològiques.També s'hi podran afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

En moments puntuals del projecte caldrà un equip de suport:

 • Especialistes en informàtica.
 • Estudiants en pràctiques.
 • Membres de l'IEP i dels centres d'estudis.
 • Membres de Museus, entitats culturals, etc.
 • Especialistes (documentalistes, lingüistes, musicòlegs...).

.