Òrgan coordinador

Les funcions de coordinació del projecte van a càrrec de la directora executiva del projecte d'Inventari i de les persones antropològues que formen l'equip de treball.