Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 

Sant Francesc d’Assís va voler fomentar la devoció a la nativitat de Jesús i va voler recrear l’ambient de la cova on els textos evangèlics situaven el naixement del Messies. Els autos sacramentals medievals que se celebraven a les esglésies durant la Missa del gall tenien el mateix objectiu. Es documenten a partir del segle XIII, l’aparició de “pessebres” en esglésies i convents amb un clar objectiu catequètic. Per explicar plàsticament les lectures del cicle litúrgic del Nadal que se sentien a les esglésies.

Aquest sentit religiós es manté quan ens trobem els pessebres dins les llars, tant de nobles i burgesos, com de menestrals i pagesia. Després dels actes litúrgic d’obligat compliment, la celebració del Nadal continua dins l’espai familiar i les famílies fan una reinterpretació d’allò que es mostra a les esglésies i l’adapten al propi espai. Hi afegeixen el paisatge que els és familiar i hi posen els personatges que també els són familiars fent les feines quotidianes i portant ofrenes a la cova on ha nascut el Salvador. El pessebre es converteix en un petit altar casolà, com moltes capelletes itinerants que promocionaven la devoció de la Sagrada Família o d’algun sant o les capelles dels aplegadors de les ermites. A partir d’aquest punt s’hi afegeix un significat social i festiu, tot i que íntim en l’àmbit familiar, que aplega un conjunt d’accions al voltant del pessebre que es repeteixen de forma ritual un any rere l’altre, fins a convertir-se en una tradició. Una tradició que va incorporant, afegint o anul·lant elements, personatges i rituals, que s’adapten a les variables socials i temporals.

En el darrer segle, a Catalunya, s’ha anat produint un procés de laïcització de la societat, i la religió ha desaparegut de l’àmbit polític al que ha estat molt vinculada durant gran part del segle. Aquest procés ha afectat a la majoria, si no a totes, les tradicions d’arrel popular que tenien el seu origen i raó de ser en manifestacions religioses. Però en aquest moment el pessebrisme en l’àmbit familiar ja havia adquirit nous significats, amb valors culturals, pedagògics, de solidaritat i festius.