Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 

En el model festiu del Penedès i Camp de Tarragona l'existència d’una part recitada en vers en molts dels elements de la cultura popular és un tret identitari d’aquest model. Un element que prové de l’edat mitjana i que amb l’evolució dels segles ha arribat viu i actualitzat als nostres dies. Aquesta part recitada té diversos objectius: el d’exaltar la festa o el patró, explicar històries de successos, explicar la vida del sant patró, fer pedagogia moral (des del punt de vista de l’església), i fins, que és el que ens ocupa, riure’s d’un mateix.

Aquests balls parlats de tipus satíric són una via d’escapament de la societat. El fet de poder riure’s de la classe dirigent, de la gent benestant, i fins de la casta social més baixa, té la funció de descompressió social, a la vegada que serveix perquè el poble, anònim, digui allò que pensa, pugui denunciar injustícies o riure’s dels seus conveïns.