Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Salvaguarda:

Transmissió: 

Alguns d’aquests pessebres vivents, com el de les Gunyoles, es porta representant de forma continuada des de fa més de 40 anys. Per tant, ja hi ha hagut renovació generacional. Aquesta renovació es dona d’una manera natural perquè es tracta d’una manifestació molt participativa on s’integren persones de totes les edats i on el nucli familiar hi col·labora col·lectivament. A mesura que els participants es van fent grans poden anar canviant de personatges i això també és un al·licient . El tipus d’activitat també facilita la participació en altres rols que no siguin el d’actors. D’aquesta manera si hi ha algú que prefereix no interpretar cap personatge pot col·laborar en altres tasques, igualment necessàries i importants. Tothom pot col·laborar d’una o altra manera i facilita la participació.

Viabilitat / Riscos: 

Res no fa preveure, a dia d’avui, cap risc en la continuïtat de les representacions dels pessebres vivents. Tot al contrari, gaudeixen d’una forta vitalitat. A més, d’any en any s’hi apliquen millores, sigui en les instal·lacions, en la il·luminació, en el vestuari, en el guió, amb nous quadres o en la música. La vitalitat de la que parlem queda palesa també en el fet que s’hagi fet la representació del Pessebre de les Gunyoles en dies de plena temporada d’estiu, bàsicament per motius promocionals, lluny de Nadal, de manera que trenca els límits temporals que la tradició imposa a aquest tipus d’espectacle. 

 

Valoració de l'individu / grup / comunitat: 

La valoració de les persones que intervenen és sempre positiva i veuen reconeguts els esforços amb les visites que reben durant les funcions. El pessebre de les Gunyoles, al final del recorregut,  reparteix un full on hi ha un breu qüestionari de satisfacció, per tal de copsar el grau de satisfacció del públic i continuar millorant.

Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat: 

Es fa difusió a través de diferents webs. El web propi de cada Pessebre i en el web de la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya. També s’inclou informació als webs municipals. A més, es fa difusió als mitjans de comunicació locals i comarcals. El Pessebre de les Gunyoles van fer alguna representació a l’estiu per celebrar el seu 40è aniversari. També durant la Fira del Gall de Vilafranca hi fan alguna demostració cada any.