Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 20 gener, 2018 to dijous, 25 gener, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La celebració té com a dia central el 25 de gener, dia que es celebra la conversió de sant Pau al cristianisme.

Els actes comencen el dissabte abans amb la celebració del pregó tot i que prèviament ja hi ha alguna activitat com la presentació del programa. Des de l'any 2003, el diumenge del cap de setmana anterior al dia 25, també es celebra  la Baixada Infantil de Sant Pau, anteriorment baixaven el mateix dia tots junts.

Cal senyalar que la celebració de la Baixada es continua mantenint el mateix dia que determina el calendari, el 25 de gener i que és festa local.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Els Pastorets es representen durant el període nadalenc els caps de setmana entre desembre i gener. Els dies varien en funció del cap de setmana corresponent. Els del Vendrell tenen la particularitat que comencen després de les festes pròpiament dites. És a dir, a partir del dia de Reis, i s’allarguen fins el febrer. En canvi els de Vilanova i la Geltrú es mantenen en els dies festius com  Nadal, Sant Esteve o el mateix dia de Reis. I són els que fan més representacions. Per contra, els de Sitges només fan dues representacions el cap de setmana anterior a Nadal.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La utilització de varietats agrícoles tradicionals i la realització dels preparats gastronòmics associats, es duu a terme de forma constant i quotidiana, tanmateix varien clarament al llarg del cicle anual, d’acord amb la climatologia i les estacions.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

L'origen de la celebració està vinculat a la celebració del Corpus; per tant, no és una data fixa, sinó mòbil. Té lloc el dijous següent de l'octava de Pentecosta que, al seu torn, correspon al cinquantè dia després del diumenge de Resurrecció (diumenge de Pasqua), que és el diumenge següent a la primera lluna plena de primavera. És des d'aquest dia, quan es succeeixen ininterrompudament fins el dijous següent les Festes dels Barris de Sant Sadurní, dedicant-se cada una de les jornades a un barri diferent. 

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La utilització de plantes com a element de joc es duu a terme de forma quotidiana quan el temps de lleure dels infants transcorre en un entorn ric en plantes. Cal tenir també en compte que els jocs desenvolupats aniran estretament lligats al cicle anual, atès que el material per a desenvolupar el joc (les plantes) varia clarament al llarg de l’any d’acord amb la climatologia i les estacions.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 1 octubre, 2016 to dijous, 7 juny, 2018
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El procés de producció del raïm és un cicle anual que es repeteix any rere any. Per elaborar el fruit, cal atendre amb cura el cep i el sòl durant els dotze mesos. Amb aquest objectiu, des que finalitza la verema, es duen a terme tot un seguit d’operacions agrícoles. A grans trets, són els següents: quan inicia la letargia es realitza l’adobat de fons i la poda d’hivern, principalment; a la primavera s’efectuen les diferents pràctiques de poda en verd, les llaurades i comencen els tractaments contra les plagues i els insectes; a l’estiu, es prossegueix amb les atencions a possibles fongs i animals, fins a arribar al moment de la collita.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
divendres, 29 juny, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La festa de Sant Pere de Vilanova i la Geltrú se celebra el cap de setmana següent al dia 29 de juny (Sant Pere). La festa de la Mare de Déu del Carme de Calafell es desenvolupa el cap de setmana posterior al 16 d'agost (dia de la Mare de Déu del Carme). A Sitges es celebra el dia 16 d’agost.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
divendres, 23 juny, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La Revetlla de Sant Joan es realitza el dia 23 de juny, quan el dia ha donat pas a la nit. A la tarda es desenvolupen, freqüentment, els actes institucionals com l’arribada de la Flama del Canigó, i a la nit és quan les persones a títol individual o en grup realitzen més activitats festives com el llançament de petards o sopars comunitaris.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 1 octubre, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El concepte de periodicitat en relació a l’elaboració del vi és variable en funció del tipus de vi que es produeix. El que sí que és coincident és que el temps es comença a comptar des del moment que el raïm entra al celler, i en aquest sentit es pot dir que es tracta d’un procés anual, ja que cada any es començarà un nou cicle. Segons la varietat de raïm i la climatologia la data d’inici pot ser diferent, per això els consells reguladors de les denominacions d’origen tenen normativa al respecte (DO Penedès, DO Catalunya)

D’altra banda, en contemplar l’elaboració de vi en altres contextos, la periodicitat pot ser més variable. Mentre que les Festes del Most i la Verema, on en alguns casos es produeixen representacions de part d’aquesta activitat (trepitjada), solen tenir una periodicitat anual, les activitats de tipus pedagògic o científic poden ser puntuals o produir-se de forma esporàdica, sense la necessitat que es repeteixin anualment. Per últim, activitats de tipus turístic responen a la demanda dels usuaris, de manera que periòdicament, al llarg de l’any se n’ofereixen i dependrà de l’acceptació que tinguin que s’acabin materialitzant. Aquest tipus d’activitat no se circumscriu només a l’elaboració del vi sinó a tot el cicle productiu, des del cultiu de la vinya fins al consum.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 8 octubre, 2016
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

No hi ha unes dates coincidents en tots els municipis on es realitza aquesta festa anual, però cal tenir en compte que com que és una festa vinculada a la verema i al most, aquesta celebració es produeix entre finals de setembre i principis de novembre, en uns dies concrets per a cada municipi. Generalment es fan coincidir amb cap de setmana per tal que les persones del poble i els visitants puguin assistir còmodament a les activitats organitzades.

Un altre aspecte en què els municipis tampoc coincideixen és en la durada de la festa. Hi ha localitats on la festa es redueix al cap de setmana, i en d’altres, els actes es poden allargar fins a vuit dies com és el cas de la Ràpita. Aquestes diferències són fruit del valor socioeconòmic per a la població, en el cas de la Ràpita aquesta festa està molt vinculada a la comercialització de productes relacionats amb la vinya, en canvi, en altres indrets com Sant Cugat Sesgarrigues és una activitat lúdica, on no hi ha comercialització de cap producte agrícola.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dilluns, 15 octubre, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La producció de l'oli d'oliva es realitza en el moment en què es cullen les olives. No hi ha una data exacta, sinó que depèn dels factors ambientals que fan madurar més aviat o més tard el fruit. Generalment, s'inicia durant el més de novembre i es finalitza quan s'acaben de collir les olives, que aproximadament és un més i mig després de començar.

A tall d’exemple, la collita de l'any 2017 fou especial, ja que la temporada va ser molt avançada. La producció d'oli d'oliva es va iniciar durant la segona setmana d'octubre i es va finalitzar a finals de novembre.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El conreu de l’olivera al Penedès està orientat a la producció d’oli d’oliva verge i d’oli d’oliva verge extra. Les activitats de cura que es realitzen als arbres i el calendari que se segueix tenen com a objectiu obtenir un oli de la millor qualitat possible.

 

El conreu de l’olivera implica la realització de feines continuades al llarg de l’any; ja siguin tractaments directes als arbres, com la poda, o tasques indirectes com llaurar el terreny. Les dates per realitzar cadascuna de les activitats no estan totalment definides, ja que en bona part depenen de la climatologia. Els factors abiòtics (externs) que més afecten el conreu són les pluges i la temperatura, que poden avançar o endarrerir la collita de l’oliva. La resta de tasques es distribueixen en funció de la recollida del fruit.

La collita, generalment es produeix entre octubre o novembre. A partir d’aquí, hi ha la poda, que es realitza a començaments d’any (gener-febrer). Durant la primavera (març-abril) es realitzen tractaments al sòl com llaurar i adobar, coincidint amb el moment en què l’olivera comença a florir. També es realitza el tractament per impedir l’ull de gall, una malaltia causada per un fong que provoca la caiguda de les fulles afectades i fa disminuir la producció d’olives. A l’estiu (juny-juliol) es realitzen tractaments preventius per evitar els paràsits de l’olivera com la mosca de l’olivera, per tal que no minvi la producció ni la qualitat de l’oli. Aquest insecte parasita l’oliva amb un únic ou, i la larva que neix de l’ou s’alimenta del fruit.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Respecte a la periodicitat, cal distingir entre els tocs de campana manuals i els mecanitzats. En el primer cas, i en aquells municipis on s’han recuperat, es limiten a repics de festa i, per tant són puntuals, ja que les celebracions es duen a terme en una data concreta. En són exemple la Festa de Sant Pau a Gelida i Sant Pere de Ribes, la Festa Major de l’Arboç i Cubelles, etc. No succeeix el mateix amb els que són automatitzats i tenen altres usos civils i religiosos. En aquest cas, són diaris a tots els municipis els tocs o senyals horaris i segons població, els de missa (la Granada, Vilanova i la Geltrú...) i l’Avemaria o Àngelus (com és la Basílica de Santa Maria a Vilafranca del Penedès). Paral·lelament hi ha els de repic de festa o vigília i els de toc de morts o difunts, com els més habituals.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 13 desembre, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Es fa sempre el dia 13 de desembre, encara que no coincideixi en cap de setmana. Es tracta d’un dia de festa local. Quan coincideix amb cap de setmana es nota la presència de més visitants de fora.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 8 desembre, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La festivitat de la Virgen de la Puerta acostuma a celebrar-se al voltant del 15 de desembre. A la ciutat de Otuzco, prop de Trujillo, d'on la Virgen de la Puerta és patrona, la festivitat es celebra el 15 de desembre. Segons la conveniència de l'entitat vilafranquina, i d'acord amb les parròquies de Vilafranca, la celebració presenta una data variable, al voltant d'una setmana abans o després del 15 de desembre. L'any 2018 va celebrar-se el dia 8 de desembre per fer coincidir la festa de la Virgen de la Puerta amb una altra festa mariana, la Immaculada Concepció.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

En les poblacions de Vilafranca del Penedès i el Vendrell, les representacions formen part dels actes de la festa major i en el cas de Vilanova i la Geltrú dels actes de carnaval.

A Vilafranca del Penedès es realitza a les tardes del 29 i 30 d'agost; al Vendrell la tarda del 28 de juliol i a Vilanova i la Geltrú el dissabte de carnaval (matí i tarda). Cal fer constar que la data del carnaval varia cada any depenent quan sigui diumenge de Rams, variable segons el calendari lunar.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Els músics de manxa borrega duen a terme diverses actuacions durant l’any, sobretot en caps de setmana, festivitats i a l’estiu. Actuen en diverses tipologies de celebracions; sobretot festes majors, però també Carnestoltes, caramelles, Nadal, etc. A més, ocasionalment poden actuar en concerts de música tradicional, esdeveniments polítics, festes privades i d’altres actes.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 1 desembre, 2018 to dilluns, 31 desembre, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Sempre abans del dia de Nadal, durant el període litúrgic de l’Advent, però no són mai dates fixes. S’acostuma a acordar durant la programació del curs i és un o dos caps de setmana abans de Nadal. En la majoria dels casos es fa coincidir en dissabte i, sobretot, diumenge. Però també, excepcionalment, es dona algun cas que ho fan entre setmana. Per exemple els de l’Associació excursionista d’Igualada UECANOIA.

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Els pessebres vivents tenen lloc durant el cicle nadalenc, entre els mesos de desembre i gener. A excepció del Pessebre de les Gunyoles, d’Avinyonet del Penedès, la resta se celebren durant el mes de desembre.  El de Sant Pere de Ribes els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre; el de Sant Quintí de Mediona, el dia de Nadal (25) i el dia de Sant Esteve (26); a Torrelavit el dia de Nadal (25) i el diumenge següent; a Canyelles es fa el cap de setmana abans de Nadal.

El Pessebre Vivent de les Gunyoles és el que te més representacions, els diumenges des de mitjans de desembre fins a mitjans de gener, i els dies de Nadal (25), Sant Esteve (26) i primer d’any (1).

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 1 desembre, 2018 to diumenge, 27 gener, 2019
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Les dates s’adapten a les festivitats o a la coincidència d’alguns dels dies en cap de setmana o dia feiner. Per tant a excepció d’aquells llocs on s’inaugura la vigília de Nadal, la resta s’adapten al calendari. És a dir, les dates d’inauguració o cloenda varien d’un any a l’altre. L'any 2018-2019 foren les següents:

A Vilafranca del Penedès es poden visitar a la Capella dels Dolors, del 6 de desembre al 20 de gener.

A Vilanova i la Geltrú, entre l’1 de desembre i la Candelera, al local del carrer Manuel de Cabanyes, número 17.

A Sant Pere de Ribes, l’exposició s’inaugura la nit de Nadal i es pot visitar fins a mitjans de gener, al local social del carrer Major, número 13.

El Grup pessebrista del Vendrell exposa diorames al local conegut com la Fusteria, al carrer Major, número 16, del 5 de desembre fins el dia de Reis.

A Sitges es fa l’exposició al Palau del Rei Moro, carrer d’en Bosch, número 12, entre el 22 de desembre i el dia de Reis.

També es pot veure una exposició de diorames a Sant Pere de Riudebitlles, al Palau dels Marquesos de Lió (carrer Major, número 42) entre el 24 de desembre i el 12 de gener.

A Torrelavit, els Amics del Pessebre organitzen una exposició de diorames, oberta els dies 25, 26 i 30 de desembre  i l’1, 6 i 27 de gener, a la plaça Pau Vidal, davant l’església de Sant Marçal.

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La nit de Nadal a moltes poblacions de Catalunya se celebra la missa del gall. Aquesta assemblea de fidels antigament s’havia fet a la una de la matinada del 25 de desembre, després que a moltes llars es fes cagar el tió. Més endavant, a molts llocs es va avançar una hora per tal que l’espera no fos tan llarga. Els darrers anys, a moltes poblacions s’ha revisat l’horari i s’ha deixat a les 12 de la nit o encara s’ha avançat més. En el cas de la Llacuna la funció religiosa es fa a les 12 de la nit del 24 de desembre, per tant, en realitat la celebració comença a les zero hores del dia 25 de desembre.

El 25 de desembre en la cultura cristiana es recorda el naixement de Jesucrist. La missa del gall és una manera de començar aquest dia de Nadal. De fet, la tradició explica que els pastors i altra gent que treballava al bosc o en oficis apartats de la seva llar, com que no podien anar regularment a missa els diumenges, si anaven a missa per Nadal ja els valia per tot l’any. Així doncs, el dia de Nadal es feien diverses misses per tal que hi pogués anar tothom. La més matinera era la missa del gall.

La tradició de la missa del gall ha perdurat a molts pobles i fins i tot a moltes ermites. Se celebra periòdicament cada any.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 1 desembre, 2016 to divendres, 26 abril, 2019
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Totes les entitats estudiades duen a terme activitats al llarg de tot l’any. En els casos de Sitges i de Vilanova, hi ha hagut etapes en què el Carnestoltes (com s’anomena als Carnavals localment) ha estat el motor de les entitats, però en l’actualitat la programació d’activitats quotidianes es fa imprescindible per al funcionament i manteniment de tots els ens estudiats. El pes de les infraestructures i el cost de mantenir-les requereix que hi hagi un ingrés de diners continuat, així com la preocupació que les persones associades percebin que hi ha activitat cada dia. 

El Foment de Vilanova i la Geltrú té un funcionament de similar intensitat al llarg de tot l’any, si bé la tipologia d’actes pot variar en funció de l’estacionalitat i en relació amb el calendari festiu (com passa, de fet, amb la resta de casals i ateneus estudiats). Així, habitualment el Foment acull festes per Cap d’Any i per Carnaval (fins ara majoritàriament organitzades per una altra entitat, La Medusa; encara que a partir d’aquest 2018 la festa de Cap d’Any passa a ser assumida per altres persones), i a l’hivern també un mercat artesà i representacions teatrals solidàries. El cafè i la sala Joaquim Mir solen acollir xerrades i presentacions de llibres tot l’any, a més de tertúlies i sopars. De tant en tant, s’hi celebren obres de teatre, concerts o festivals de petit format (amb més incidència a la primavera, quan s’hi celebra el Medusa Fest). Els balls i, particularment, el swing, és una de les activitats actuals que pren la forma de curs i que celebra també exhibicions periòdiques. A diferència de les altres entitats estudiades, però, el Foment no organitza activitats extraescolars, per la qual cosa no té un calendari marcat pel curs escolar com passa fins a cert punt amb gran part de les activitats programades per la resta d’entitats.

La Societat Recreativa El Retiro també organitza activitats continuadament i fa de centre de trobada per als associats al llarg de tot l'any. Periòdicament, la Junta envia una agenda d'activitats impresa o per correu electrònic als seus associats. El Carnaval, quan l'entitat acull diverses colles de carrossaires que hi preparen les disfresses, i el Corpus, en què s'hi celebra el concurs de clavells, són dates d'especial activitat per a El Retiro. Es compta amb una Comissió de Carnaval que té l'activitat més intensa des de després de Nadal fins a l’acabament de les festes paganes de Carnestoltes, i una Colla de Caramelles, també amb calendari d’hivern, principalment. Així mateix, les instal·lacions de El Retiro acullen diverses activitats d'interès per al municipi, organitzades per altres entitats que la mateixa societat recreativa o fins i tot per part de l'ajuntament. En aquest sentit, l’associació continua fent la funció d’oferir espais a la concurrència pública a nivell local que tradicionalment havia cobert el moviment associatiu casinista i ateneista. 

El Casal - Societat La Principal de Vilafranca té una activitat intensa durant tot l’any, tant des de la seva escola de dansa Assumpta Trens, els cursos d’anglès i francès, o els esports, com des de la programació d’actes culturals i espectacles. L’activitat també és intensa en totes les hores del dia, de manera que s’amortitzen les infraestructures de què es disposa (el Club Sènior, per exemple, organitza sessions de cinefòrum en francès o anglès als matins, fent ús de la sala de cinema Zazie). En tenir un cos professionalitzat, a més, aquesta activitat continuada queda garantida sense que se’n ressenteixi el treball voluntari. Als estius, que és l’època de l’any on baixa la intensitat dels extraescolars, comencen casals d’estiu per a infants que supleixen aquesta activitat.

L’Ateneu Igualadí també té activitat al llarg de tot l’any, sobretot a través dels cursos i tallers que s’hi organitzen. A més, la biblioteca i la sala d’estudi són espais que també estan oberts durant la major part de l’any i que tenen una afluència important de persones. El fet que el cinema ofereixi programació setmanalment també ajuda a la participació de persones diverses a l’Ateneu durant tot l’any (des de les pel·lícules catalanes del cicle Gaudí fins a cinema d’autor i, també cinema familiar i de tipus més comercial), i a més s’hi inclouen retransmissions de ballets i òperes que acaben d’apuntar a públics específics. L’Ateneu també organitza el cicle de concerts Músiques de Butxaca que omplen de programació l’espai de manera equilibrada al llarg de l’any. L’escola, evidentment, sí que tanca durant els períodes de vacances escolars i, en aquest sentit, té un calendari diferent.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
divendres, 1 juliol, 2016 to divendres, 1 febrer, 2019
Periodicitat: 
Contínua
IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
divendres, 29 juny, 2018
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

En tractar-se de plats totalment lligats a la pesca, l’elaboració i consum dels ranxos, en aquest entorn, s’ha anat adaptant a l’evolució de l’ofici. En el passat, a mitjans de segle XX, eren plats de consum habitual entre la tripulació de les barques, i podien consumir-se com a dinar o com a sopar en funció de la jornada laboral dels pescadors, que alhora venia definida pel tipus de pesca que practicaven. Així, eren plats que es consumien cap a les 12h, si es tractava de dinar, o abans de la posta del sol, com a sopar. Si la pesca era diürna, les barques sortien (i surten) a trenc d’alba, per allà les 6h, de manera que el dinar es realitzava a meitat de jornada, que acabava sobre les 18h. Per contra, si la pesca era nocturna, el sopar s’avançava per acabar d’aprofitar la llum solar, perquè quan fos totalment fosc seria quan hi hauria feina. 

Actualment, a les localitats costaneres penedesenques, la major part de la pesca és diürna, de manera que, quan es fan ranxos, són per dinar. La freqüència actual d’elaboració d’aquests plats a les barques és d’un cop a la setmana o un cop cada quinze dies, en funció de la feina, l’estat de la mar (és millor si està tranquil·la, perquè l’aigua bull abans) i la disponibilitat d’ingredients. Segons relaten els informants, a les barques cada dia es menja peix, però és més habitual fer-lo a la planxa, ja que resulta més ràpid.

En entorns familiars l’elaboració d’aquests plats es produeix com a dinar en dies que la família es reuneix. Així, en famílies en què és habitual dinar pares i fills junts, pot ser un àpat freqüent, de diari, mentre que en aquelles en què les trobades són més esporàdiques, el ranxo es converteix en una menja festiva. En poder-se fer amb tota mena de peix i productes senzills, la seva elaboració no es veu condicionada per factors econòmics.

Tant el Concurs d’All Cremat, que es realitza a Vilanova i la Geltrú, com el Concurs de Ranxos Mariners de Calafell se celebren en el context de les festes de Sant Pere, pels volts del 29 de juny. En el cas de Vilanova com a celebració de les festes del Barri de Mar i en el de Calafell com a Festa Major del nucli marítim.

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Actualment les Fires de Maig o dels Enamorats se celebren el tercer cap de setmana de maig, però no sempre ha estat així. Des del seu origen, l'any 1528, fins a la crisi de la fil·loxera es duien a terme el primer de maig o en dies propers.

Pel que respecte a la fira de Santa Teresa, inicialment tenia lloc el 15 d’octubre, data de l’onomàstica. Actualment, la festa major de la tardor del Vendrell es celebra el cap de setmana més proper. Succeeix així que, segons calendari, la festivitat no forma part de les jornades de la celebració. És el cas de l’any 2018, que s’ha realitzat de l’11 al 14.  

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 27 maig, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La Festa de la Bicicleta del Vendrell se celebra l’últim diumenge de maig, i de fet, una frase emblemàtica, pròpia de la ciutat, i vinculada a aquesta festa diu L’últim diumenge de maig, en bicicleta vaig. Tanmateix, en alguna edició i de forma excepcional s’ha portat a terme el primer cap de setmana de juny. Es tracta d’una celebració de caràcter anual iniciada l’any 1942.

Les festes que se celebren a Santa Margarida de Montbui i Calafell, el 2017 comptaven la 22a i 19a edició, respectivament. En el cas de Calafell, tanmateix, no hi ha una data fixa en què es porti a terme, tot i que el mes de preferència és l’abril i sempre es fa en diumenge.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 4 febrer, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La festivitat de l’Encantament dels Rotllos actualment se celebra el diumenge més proper al dia de la Mare de Déu de la Candelera (2 de febrer), generalment el posterior. Durant el període en què aquest dia era festiu, l’encantament se celebrava el mateix dia.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 10 agost, 2008
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El Terrazel es celebra anualment el 10 d’agost a la Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons.  

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 5 febrer, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La peculiaritat de les festes de La Candelera i de Sant Blai a la Tossa de Montbui és que se celebrin totes dues dates del santoral de manera conjunta. La proximitat de les dates, i l'excepcionalitat de desplaçar-se (i desplaçar-hi un mossèn i una coral) a l'ermita pre-romànica de Santa Maria de la Tossa han reunit en un sol esdeveniment, i en diumenge, les misses dels dos sants. Aquesta celebració i ritual té lloc un sol cop l'any, encara que la Tossa acull altres festes com l'Aplec del Roser la tercera setmana del mes de maig –una celebració molt destacada de l'indret– i la Festa de la Tardor el quart diumenge del mes d'octubre. Aquestes són les tres dates principals en les quals hi ha cerimònies en aquest emplaçament. 

Aquesta celebració té lloc, segons Roma (1989), en un moment del calendari molt atapeït de simbolismes vinculats els uns amb els altres, i que deriven de tradicions romanes (Parentalia, Lupercalia, Matronalia), que representen "l’obertura d’un temps còsmic de guiatge i relació amb els difunts; després, la cresta entre l’hivern i la primavera, que dóna lloc a les festes del Carnaval i que, entre d’altres, genera ritus de fecunditat; i finalment, com a tret típic del Carnaval, la inversió del poder i la seva crítica, que porta el protagonisme a un sector marginat de la societat" (Roma, 1989:149). Elements com les candeles, per exemple, provenien de les Parentalia romanes, en què s'encenia una candela als difunts, que alhora poden provenir de les processons que les dones gregues feien per cercar a Persèfone, segrestada a l'infern. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Com la mateixa paraula indica, l'estiueig es limitava als mesos d'estiu – les temporades de bany podien iniciar al maig, tanmateix - i era per aleshores, quan a les diferents poblacions esmentades (veure apartat de la descripció de la localització) hi residien els estiuejants.  Avui en dia, el turisme està cada cop més destemporalitzat  i per tant, malgrat juliol i agost segueix sent temporada alta, hi ha també visitants la resta de l’any, així com mateixos residents que gaudeixen del seu propi entorn natural. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 18 juny, 2017 to diumenge, 3 juny, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La festivitat de Corpus se celebra de forma anual i que es tracta d’una festa amb data variable. Per al seu càlcul es té en compte quan ha estat el Diumenge de Resurrecció de l’any en curs, que coincideix amb el diumenge posterior a la primera lluna plena de primavera. A partir d’aquesta data s’hi sumen 60 dies. Cal tenir present que Corpus sempre és un dijous, però des que el 1989 va deixar de ser festiu a Espanya, se’n varen traslladar les celebracions al cap de setmana  posterior, motiu pel qual a l’actualitat moltes processons o altres actes religiosos de Corpus es fan en diumenge.

En el cas de Sant Quintí de Mediona, per exemple, el diumenge es realitza una missa solemne, però és el dissabte quan les persones que ho desitgin poden veure les catifes als carrers i les decoracions en altres espais públics. De fet, aquests elements es confeccionen el dissabte al matí o divendres a la nit. Només en cas que la meteorologia ho permeti, també es podran visitar diumenge.

A Sitges, la processó es realitza el diumenge al vespre, tot i que es produeixen actes durant tot el cap de setmana. En aquesta localitat, el Corpus té una dimensió tradicional i popular, molt lligada a la identitat de la vila, i que va molt més enllà de l'esdeveniment estrictament religiós. És per aquesta raó que aplega un gran ventall d’activitats que s’esdevenen des d’uns dies abans del propi Corpus, amb la consideració d’actes previs, fins dies després, quan es produeixen les darreres activitats vinculades amb l’Exposició Nacional de Clavells.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El conreu de cereals està determinat per la climatologia i el tipus i varietat de cereal. De manera generalitzada i si són cereals de cicle productiu llarg com el blat,  és a partir del setembre - octubre  depenent de les característiques del terreny i varietat treballada que s'inicia el procés de conreu, sembrar les llavors. Altres cereals com l'ordi o la civada es pot arribar a plantar entre el febrer i el març perquè té un cicle productiu més curt.

Un cop plantat hi ha un seguiment i en el cas que hi hagués qualsevol problema, com que no arreli, es podria tornar a replantar si fos necessari.

El seguiment del conreu durant l’any implica creixement i retirada de males herbes. A la primavera tradicionalment "xarcolava", retirant les males herbes que creixent i també abans de la sega es birbava, un dels altres noms utilitzat per retirar les males herbes del camp un cop el cereal està crescut.

El mes de juny és el referent de la sega, des de la celebració de la festa del Corpus Christi fins a sant Joan són referents temporals per l'inici de la sega. No obstant hi ha diferents factors que determinen l’inici de la sega, el climatològic i les varietats treballades. La sega pot per tant allargar-se fins ben entrat el mes de juliol Una feina que necessita per una millor collita un clima sec que afavoreix un producte madur i sec sense el perill de les pluges de maig o de l'agost.

El treball a l'era, el batre avui desaparegut, antigament es feia un cop s'havia assecat bé el gra cap al mes de juliol. Actualment la recol·lectora fa tota la feina durant la mateixa sega.

Relacionats amb la temporalitat del cicle del conreu de cereals perviuen refranys que definien el temps de cada tasca:

A l’abril ja faig el fil –  L'acció de retirar les males herbes, el birbar.

Al maig a segar vaig.- Fa referència a fer el farratge per l'animal.

Al juny la falç al puny  - Temps de sega.

Qui bat al juliol bat quan vol. Dies de sol per poder estendre el blat i batre sense estar pendent de les pluges.

Pasqua Granada, l'espiga daurada; per Sant Joan, segada, i per Sant Pere, a l'era. En aquest cas el referent és el calendari litúrgic amb la particularitat que la Pasqua Granada no és una data concreta sinó que cada any varia segons la setmana santa. No obstant és un marge temporal de prop de vint dies (un cicle lluner) i el que fa és definir el temps de maduració i assecat del gra.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El mes de maig, inicia el dia u amb els aplecs de Pa i l'Empenta al Castell de Subirats, el de la Santa Creu a la Pobla de Claramunt  (anomenat també aplec del Castell de Claramunt) i el de Mas Bonans a Piera. 

El primer diumenge del mes tenen lloc el del Pontnou o Pont Nou de Sant Pere de Riudebitlles, i el de l’ermita de Sant Antoni Abat de la Llacuneta (anomenat també aplec de la Llacuneta de l’Arboç). En els següents dos diumenges es succeeixen els aplecs del Roser, començant el de Queralt de Bellprat i seguint el de la Tossa de Montbui.  Per últim, el darrer diumenge correspon a l’Aplec del castell de Vilademàger (també anomenat Sant Pere de Vilademàger) a la Llacuna.

Per Pasqua Granada i Santíssima Trinitat - dates variables segons el calendari litúrgic, podent tenir lloc al maig o juny -, tenen lloc l'aplec de Montmell i el del castell de Miralles. 

Entrats al juny, el primer diumenge es realitza l'aplec al castell de Penyafort; i acabada la primavera i iniciat l'estiu, l'aplec de Sant Joan de la muntanya de Pontons per l'onomàstica.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dilluns, 1 febrer, 2016 to dimarts, 20 desembre, 2016
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Les colles de Falcons assagen cada setmana (un o dos vespres) des de finals de l’hivern fins a mitja tardor. Actuen davant del públic diversos dies a l’any, sobretot a l’estiu (una mitjana de 20 a 50 actuacions l’any, majoritàriament en Festes Majors, d’arreu de Catalunya, però també a l’Estat Espanyol i a Europa; actuen també per a esdeveniments privats, com a font d’ingressos). Cada colla redefineix el calendari de les seves actuacions cada any, reservant les figures més difícils per a la festa major de la seva localitat.

Anualment, organitzen una trobada de Falcons de Catalunya (sempre a l’estiu, però no amb data concreta). 

Agenda de les actuacions de Falcons: http://federaciofalcons.cat/

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La producció de farina tot i dependre del conreu del cereal, pel volum de treball i demanda fa que la fabrica treballi de manera continuada durant tot l’any. Quan les sitges d’emmagatzematge de gra de la farinera disminuïen anaven als graners o sitges d’emmagatzematge. Al molí de Vilafranca no hi havia prou espai per emmagatzemar-lo i depenien dels graners que durant l’any guardaven el gra del pagès. Actualment és un treball continuat.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Són productes desestacionalitzats. Es poden consumir durant tot l'any i no estan vinculats a cap celebració determinada. Tanmateix, en l'àmbit domèstic, els carquinyolis acostumen a realitzar-se en motiu d'algun acte concret (Festa Major, aniversaris...) o s'ofereixen com a present. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 4 març, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La cargolada se celebra el dissabte de Carnaval, data variable entre febrer i març, segons l'any. Coincideix ocasionalment en el marc de les Festes de Santa Eulàlia (12 de febrer), Festa Major d'hivern del municipi.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 27 novembre, 2016 to dimarts, 17 abril, 2018
Periodicitat: 
Estacional
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Habitualment, el xató s’elabora i consumeix de forma estacional, concretament entre febrer i març, i en algunes localitats, com Vilanova i la Geltrú, específicament coincidint amb la celebració del Carnaval. La salsa del xató, però, per sí mateixa pot consumir-se en altres moments de l’any, al marge del plat.

L’escarola, l’ingredient base del xató, és una hortalissa hivernal, raó per la qual l’època en què tradicionalment s’ha consumit aquest plat és la més freda de l’any. En aquest sentit, però, cal fer esment de la informació aportada per alguns testimonis que recorden la realització de xatonades familiars lligades a la batuda del blat, per tant en època estival, i en aquest cas substituint l’escarola per enciam (Alt Penedès, dècada de 1950). Aquest fenomen guarda certa relació amb alguna de les hipòtesis relatives a l’origen i evolució del plat, presents a l’apartat d’Història i transformacions de l’element.

Les activitats populars institucionalitzades lligades a l’elaboració i consum d’aquest plat es produeixen entre finals de novembre, quan s’inicia a Vilanova i la Geltrú el Festival del Xató, i mitjans de març, quan se celebra a Calafell la darrera xatonada popular de la temporada. La majoria d’aquestes activitats, però, es concentren al mes de febrer, en què són diverses les iniciatives de promoció i difusió del plat que es donen en diferents localitats penedesenques.

Al Vendrell, la Xatonada Popular és el primer diumenge de febrer; a Vilafranca del Penedès, la Festa del Xató, el segon. Sitges celebra la Setmana del Xató entre finals de febrer i principis de març. Cubelles i Cunit, durant tot el febrer celebren el Mes del Xató, dins del qual es contextualitza la Xatonada Popular que es realitza, també, en cap de setmana a finals de mes. Per últim, Calafell celebra la seva Xatonada Popular el segon diumenge de març.

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La tècnica de fer punta al coixí no forma part d’una determinada època de l’any. En qualsevol moment hi pot haver la necessitat de fer una peça de punta, ja que la finalitat sol ser l’ornamentació, les ocasions festives, els regals, etc. Tot i així, les informants assenyalen que augmenten lleugerament els encàrrecs en el període nadalenc o de primeres comunions.

Quant a l’activitat de l’escola de puntaires, principal nucli d’aquesta pràctica a l’Arboç, el curs comença a mitjan mes de setembre i acaba a mitjan mes de juny, amb una organització ben marcada de les matrícules i dels torns de cada alumne. A l’estiu, en canvi, les classes són més lliures, i els alumnes tenen la possibilitat d’acudir a una classe solta i no tornar en tot l’estiu, per exemple. A més, l’escola tanca durant la segona quinzena d’agost i la primera quinzena de setembre, per vacances. Ara bé, d’una manera més solitària, a moltes cases es fan puntes durant tot l’any.

Pel que fa al temps de dur a terme una peça de punta al coixí, en funció del tipus de peça es tarda més o menys, però generalment sol ser un procés lent a causa de la complexitat de la tècnica, la primor del fil, el temps de dedicació a una tasca voluntària, etc. Per exemple, a la paret de l’escola hi ha un mocador emmarcat que té la mida d’un quadradet i ha calgut mig any per acabar-lo. També hi ha un ventall gran penjat, molt elaborat, que va estar deu anys fent-se, tot i que en aquest cas, la puntaire encarregada havia aturat el procés diverses vegades. Es tracta de dues peces considerades molt complicades de fer, a causa dels detallats i ondulats dibuixos que contenen, els espessos, etc. Les informants asseguren que una peça amb dibuixos geomètrics és molt més senzilla i ràpida de fer que les altres.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dissabte, 31 març, 2018 to dilluns, 2 abril, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Les caramelles tenen lloc el Dissabte Sant (Dissabte de Glòria) des del migdia o des de la nit, després de la Vetlla Pasqual, i al matí de Diumenge i/o Dilluns de Pasqua. Tanmateix, hi ha conjunts que només actuen un dia, variable segons el grup o coral. D'altra banda, les Caramelles de Sant Martí de Tous realitzen un acte previ a la cantada de diumenge, jornada en què actuen. Cada any, el Diumenge de Rams fan el traspàs de banderer al finalitzar la missa de la benedicció de Rams.

Per altra part, actualment també es poden escoltar en la trobada anual de cors de caramelles de l’Alt i Baix Penedès, Anoia, Garraf, Baix Camp, Baix Llobregat i Tarragonès, que té lloc en un municipi diferent cada any - el 22 d'abril de 2018 a Masquefa, la 39a trobada - i on no sempre participen els mateixos grups o entitats de cadascuna de les comarques. O també en el marc de trobades d’agermanaments,  concursos i  cantades d'arreu de Catalunya. En el darrer cas, n'és un exemple la de Vilafranca del Penedès, celebrada el dissabte posterior a Pasqua des de 1968. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

L'elaboració de pirotècnia no està necessàriament relacionada amb una temporalitat determinada i depèn, actualment, de la demanda. Això vol dir que empreses com l'aquí senyalada en tant ha obert el seu negoci més enllà de l'àmbit local no està estrictament regida pel calendari local.

No obstant sí que el fet que part de les festes majors es concentri durant els mesos d'estiu fa que elements com les carretilles, xiuladors o sortidors, molt utilitzats per les colles de diables durant les festes majors, hagin d'estar preparats per la concentració de la demanda. Per tant en aquest sentit hi ha una previsió temporal determinada per la demanda.

La periodicitat de l'ús i representació amb pirotècnica està lligada en gran part a les festes majors. De manera fora d'un marc temporal trobem els espectacles pirotècnics que s'organitzen en el marc de celebracions temàtiques com pot ser competicions esportives o efemèrides.

Un detall respecte no tant la periodicitat però sí l'horari de treball és que la jornada laboral s'adequa a la temperatura ambient. Habitualment es treballa de sis del matí a dues de la tarda i a l'estiu es comença la jornada a les cinc o quatre del matí amb la limitació afegida que la pólvora a partir d'una hora, al voltant de les vuit del matí, es deixa de manipular i el que es fa llavors és muntatge o altres faenes que no impliquin manipular la pólvora directament.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dilluns, 14 novembre, 2016
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú és oberta tot l'any en dies i horaris laborals. La seva llotja procedeix a la subhasta del peix dos cops al dia, de dilluns a divendres; pel matí s'hi ven el peix que s’ha capturat a la nit, l’encerclament, que és principalment peix blau i per la tarda es subhasta la captura de les arts que surten pel matí on hi ha major varietat d'espècies. El cas de les confraries de Calafell i de Sitges no disposen de llotja per a la subhasta actualment, tot i que aquesta última fa esforços per recuperar-la,  però funcionen a nivell administratiu i els seus horaris són els mateixos que els de Vilanova i la Geltrú.

Dins del calendari anual són moments rellevants per la confraria, la celebració del patró sant Pere a Vilanova i els periodes de vedes dels pescadors que modifiquen el ritme de la confraria, en tant disminueix el volum durant la subhasta.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El dilluns de Pasqua, que segueix al diumenge de Pasqua, no és una data fixa en el calendari sinó un dia variable d’un any a l’altre. La forma de càlcul per assenyalar el dia de l’inici de la Pasqua (diumenge de Pasqua, és a dir, el dia anterior al dilluns de Pasqua) es basa en el calendari gregorià, vigent des de l’any 1582. Es pren com a base l’equinocci de primavera, quan la durada del dia iguala a la de la nit, que tot i variant s’ha fixat en el 21 de març.

El primer diumenge després o coincidint amb la primera lluna plena de primavera es quan es celebra l’inici de la Pasqua, el diumenge de Pasqua. Per tant, el dilluns de Pasqua pot oscil·lar entre el 23 de març i el 26 d’abril.

El dilluns de Pasqua a Catalunya és l’últim dia festiu del marc temporal de la Setmana Santa. Els últims dies d’aquesta (diumenge de Resurrecció o Pasqua Florida) representen el canvi d’un temps, la Quaresma, que en termes litúrgics  implica recolliment i limitacions (històricament la de menjar carn) per l’inici d’un nou temps, l’inici de la primavera i la floració (Pasqua Florida) i més endavant l’aparició dels fruits (Pasqua Granada).   

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dilluns, 17 octubre, 2016 to dilluns, 12 desembre, 2016
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La pesca artesanal es desenvolupa tot l’any tot i  depenen del tipus d’ofici (manera local de referir-se de  les diferents arts de pesca utilitzades) i el tipus de captura modifica la zona com el tipus de xarxa, el cec, utilitzat. Aquesta continuïtat laboral no existeix en el cas de l’arrossegament que fa un mes de veda (al 2017 va ser del 5 de febrer al 7 de març entre els pescadors de Vilanova).

Els pescadors d’arts menors, per tant tot i no estar obligats a no sortir a pescar si que s’han d’adaptar a la veda biològica d’una o altra espècie. Això implica canviar la zona de calat i també el cec de l’art que afavoreix la captura d’una o altra espècie.    

En aquest sentit els mesos de febrer a abril hi ha més diversitat de captura, destacant la sípia. El mes de maig abunda més el moll; de juny i fins a Sant Pere o a finals de juliol és bona època per trobar llagostí; a partir d'octubre és bona època per pescar el pop, mentre que els mesos de novembre a febrer són els menys productius en peix a les costes i per a la pesca artesanal.

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 26 gener, 2017 to dilluns, 20 febrer, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Sant Sebastià es commemora el 20 de gener i en aquest mateix dia es celebra a Olesa de Bonesvalls, a Sant Llorenç d’Hortons, a Pontons i a Vilafranca del Penedès.

Si el dia 20 no cau en cap de setmana, a Masarbonès es celebra el dissabte d’aquella setmana; a Cunit el dissabte i el diumenge, i al Pla del Penedès i a Copons, el divendres, dissabte i diumenge d’aquella setmana.

Mentre que a Òdena es celebra durant tot el matí de l’últim diumenge del mes de gener.

El desplaçament de la dada respon a que el dia 20 de gener, sinó cau en diumenge, no és dia festiu; mentre que a Òdena, on el desplaçament és major, s’hi afegeix la intenció de no coincidir amb altres esdeveniments festius celebrats en poblacions veïnes i assegurar-se així el major nombre de persones visitants.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 28 juliol, 2016
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Tant administradors com pabordes són càrrecs que es renoven de forma anual, de manera que cada any és un grup diferent de persones que pren possessió del càrrec i n’assumeix les responsabilitats. En el cas dels administradors de Santa Anna, al Vendrell, és el darrer dia de la Festa Major, el 28 de juliol, quan es nomenen oficialment les persones que seran administradors i administradores de la Festa Major de l’any següent. Aquell mateix dia és quan finalitza la responsabilitat dels administradors que han organitzat la Festa Major d’aquell any, de manera que el càrrec dura exactament un any.

A Vilafranca del Penedès, el protocol de la Festa Major recomana que sigui abans que s’acabi l’octubre quan es realitzi el nomenament dels administradors que hauran de preparar la Festa Major de l’any següent (30 d’agost). En aquest cas, tot i que les tasques organitzatives i obligacions derivades del càrrec duren també un any, l’honor de ser administrador es podria considerar perpetu, ja que es mantenen privilegis simbòlics de per vida. Històricament la reelecció no ha estat habitual i a l’actualitat no es produeix.

Pel que fa als Pabordes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, la presa de possessió es realitza el 6 d’agost, dins de la Festa Major, en un acte anomenat Presa de Procuració. Aquests nous pabordes que accepten el càrrec seran els encarregats d’organitzar la festa de l’any següent. En aquell moment és quan cessen en la seva activitat els pabordes que fins aleshores havien estat en actiu. La reelecció no serà possible fins passats, com a mínim 5 anys des del primer nomenament efectiu en un Ple municipal. Totes aquelles persones que han exercit de pabordes o pabordesses poden passar a formar part de la Confraria de Pabordes, una entitat que s’encarrega d’assessorar la regidoria de Cultura i l’equip de pabordes en actiu en qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa Major. Aquesta confraria ha de reunir-se com a mínim un cop l’any, al voltant del 29 de setembre, quan se celebra la festivitat de Sant Miquel, patró dels pabordes.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Actualment, l’elaboració d’embotits és contínua durant tot l’any. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

En el seu origen, la construcció de marges, murs o barraques de pedra seca era la primera feina que es realitzava al tros (conreu) per tal d'habilitar-lo per al conreu. La primera activitat era desmermar i despedregar, d'aquesta manera s'eliminaven les roques de la zona de cultiu, on podien dificultar la feina, i el margener podia aconseguir les pedres per realitzar les marjades, murs i barraques. La seva construcció permetia iniciar les tasques agrícoles.

Les reconstruccions o reparacions de pedra seca que es realitzaven en el context agrari del territori es duien a terme tenint en compte el calendari agrícola, concretament aquestes activitats es desenvolupaven quan no hi havia tasques pròpies del camp. També es realitzaven quan la climatologia era adversa i no permetria la realització de tasques agrícoles els dies següents, com els períodes de pluges.

En l’actualitat, aquestes construccions o reconstruccions es desenvolupen segons la demanda, no hi ha un moment concret per realitzar aquestes feines, sinó que depèn del propietari que vol posseir una d’aquestes construccions o reconstruir-la i de la disponibilitat del margener.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 28 desembre, 2017 to divendres, 5 gener, 2018
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La Festa dels Reis d'Igualada s'allarga durant nou dies, des del 28 de desembre al 5 de gener. En el transcurs d'aquestes jornades, es produeix l’arribada del Patge Faruk a la població, el 28 de desembre; la recepció de les cartes al mateix emissari l'1 de gener; i la Cavalcada dels Reis, el dia 5.

Paral·lelament als tres actes més importants, en el curs 2017-2018, des del dia 31 de desembre fins al dia 4 de gener, té lloc, a la Ràdio Emissora Municipal, els missatges radiofònics del Patge Faruk, adreçats als infants. Per altra part, els dies consecutius a l’inici de l’any, el 2, 3 i 4, la Comissió dels Reis s’encarrega de catalogar els regals portats per les famílies, la Creu Roja i els adquirits per la mateixa entitat per als  infants de llars desfavorides; així com de preparar els darrers retocs a la Cavalcada.

Fora d’aquest marge temporal, es produeixen diverses accions rellevants per al desenvolupament del conjunt de la celebració que es descriuen en l’apartat de processos i preparatius.   

 

 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

L’elaboració del cava és un cicle anual per als caves joves, és a dir, només és necessari un any per aconseguir un vi escumós. A totes les caves es realitzen les activitats del cicle de manera anual. Però per als caves reserva i gran reserva s’hi han d’afegir entre 6 i 21 o més mesos, que consisteixen en l’allargament del temps de criança.

El procés anual consisteix en la verema entre mitjans d’agost i inicis d’octubre en funció de les varietats i amb els 20 o 30 dies posteriors de fermentació des de l’entrada al celler en cada cas; la preparació dels vins i cupatges d’octubre a desembre; el tiratge el mes de gener; la segona fermentació de gener a setembre; el desgorjament i l’expedició d’octubre a novembre.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
divendres, 1 gener, 2016 to dissabte, 31 desembre, 2016
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El paper es fabrica tot l’any, però l’artesanal (fet a mà) es realitza amb una intensitat variable segons les estacions, més quantitat a l’estiu, quan el paper s’asseca més ràpidament, i menys quantitat a l’hivern i en èpoques de pluja, a causa de les dificultats que això pot implicar per l’assecat (el paper tarda més en assecar-se a causa de la humitat ambiental). 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dijous, 26 gener, 2017 to dilluns, 27 febrer, 2017
Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

L'activitat de pastor té una periodicitat contínua. Tant pel que impliquen les ovelles, animals que necessiten alimentar-se diàriament; com per altres tasques que tot i ser de periodicitat estacional determinen la dedicació contínua del pastor. Tasques com esquilar les ovelles, operació que es sol dur a terme un o dos cops a l'any (l'esquilada de maig i la d'octubre); o com atendre el part de les ovelles que, encara que aquestes puguin tenir cries a qualsevol època de l'any, es sol concentrar en els mesos hivernals, són les tasques que organitzen, junt amb la pastura, el calendari anual de l'activitat del pastor.
 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

La producció del Gall del Penedès és continua. Tanmateix, s'augmenta la cria d'exemplars durant el mes d'agost, quan es preparen per a la seva venda durant la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès al mes de desembre. 

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Les festes i aplecs de Sant Pau s'entenen com a festes d'hivern, les que tenen lloc els mesos de gener i febrer per coincidència amb el santoral. Algunes de les principals festes majors d'hivern són molt properes al calendari, a mitjan gener, i celebren sant Pau, sant Maure o sant Antoni Abat; aquests dies són anomenats popularment "la setmana dels barbuts" (Gimeno, 1987: 31). En algunes poblacions aquesta setmana dona entrada a les festes de Carnestoltes, també, de manera que les festes d'hivern sovint són considerades el pas entre els Nadals i els Carnavals. Ojeda (2011) destaca que el cas de les festes de Sant Pau a Sant Pere de Ribes coincideixen amb l'aturada del treball al camp, cosa que, quan l'economia ribetana era majoritàriament pagesa, permetia la participació de moltes persones a la celebració. Aquesta aturada hivernal del treball al camp pot extrapolar-se a l'antiga activitat econòmica de Sant Pau d'Ordal i de Vilafranca del Penedès.

La conversió de Sant Pau és el 25 de gener i la data és motiu de celebració i Festa Major a Sant Pere de Ribes i a Sant Pau d'Ordal un cop l'any. A Sant Pere de Ribes se celebra el mateix dia de l'efemèride i els que l'envolten (amb especial importància del dia de la vigília, també), sigui entre setmana o durant el cap de setmana, mentre que a Sant Pau d'Ordal sempre se celebra el cap de setmana més proper, evitant festejos els dies laborables. A Sant Pau d'Ordal la festa grossa s'organitza entorn el cap de setmana més proper al 25 de gener, normalment amb lectura de pregó el divendres al vespre i celebracions dissabte i diumenge. Depenent de l'any, els actes poden perllongar-se en el calendari amb anterioritat i posterioritat a la data.

L'aplec a l'ermita de Sant Pau es celebra el diumenge després de la diada de Sant Pau, que és el 25 de gener. Antigament però, els devots pujaven dos dies a l'ermita, el mateix dia de Sant Pau a missa i el diumenge següent a passar el dia, es feien balls tradicionals, la gent dinava dalt l'ermita i a la tarda resaven el rosari. Amb el pas del temps es va decidir mantenir només un dia per a celebrar l'aplec, el diumenge posterior al dia de Sant Pau, i així facilitar-ne l'assistència i garantir la seva continuïtat ja que el 25 de gener, a Vilafranca, no és dia festiu.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dimarts, 17 gener, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

El dia en què es celebren els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú és el 17 de gener, que correspon al dia del patró de Vilanova i la Geltrú (sant Antoni Abat).

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
diumenge, 22 gener, 2017
Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

Els Tres Tombs d'Igualada se celebren el diumenge posterior al 17 de gener, dia de Sant Antoni Abat. Es tracta d’una tradició que té quasi dos segles d’antiguitat, ja que es va iniciar l’any 1822 i s’ha celebrat de forma ininterrompuda fins a l’actualitat . Inicialment, la festa dels Tres Tombs, a Igualada, es desenvolupava el dia 17 de gener. No es coneix l’any en què es produí el canvi de la data al primer diumenge després del dia 17, tot i que a l’any 1972 ja hi ha constància que la festa es celebrava el diumenge.

Tot i que la primera activitat s’inicia el divendres abans del dia 17 de gener amb el llançament de morterets, un ball per als socis  i el sorteig de tortells entre els assistents.

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Periodicitat: 
Contínua
IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dilluns, 4 abril, 2016
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

test

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Datació:

Data de realització: 
dimarts, 12 abril, 2016