Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Identificació:

Codi: 
IP-7-0001
Tipus d'element: 
Variants terminològiques: 
Societat Recreativa
Ateneu
Casino
Casal
Nom propi de l'element: 
Casals i ateneus al Penedès
Grup i/o comunitat: 
Persones sòcies o treballadores de les entitats El Retiro (Sitges), El Foment (Vilanova i la Geltrú), l’Ateneu Igualadí (Igualada) i el Casal Societat La Principal (Vilafranca del Penedès) o participants de llurs activitats
Idioma d'expressió / Variant dialectal: 
Breu descripció: 

Els casals i ateneus del Penedès són entitats de caràcter privat que provenen de l'emergència de l'associacionisme a la Catalunya de l'era industrial. Durant els segles XIX i a principis del XX es constitueixen entitats pioneres a la península ibèrica, com el mutualisme que exemplifica la Sociedad de Tejedores / Asociación Mutua de Tejedores (que aplega múltiples associacions obreres) o l’ateneisme. Les classes benestants posaran en marxa entitats com casinos, orfeons, liceus, institucions culturals o societats recreatives, que voldran construir cultura academicista i, també, espais de fortificació de la identitat grupal i de classe. Per la seva banda, des del moviment obrerista es bastiran els ateneus obrers, d’entrada orientats a promoure l’educació popular, però també els cors claverians i entitats de tipus més conservador com els cercles catòlics. Aquestes entitats passen a ser un element bàsic del lleure i de l’educació popular difosa, a més de centres per l’impuls dels interessos econòmics de determinats sectors socials. Des de mitjans del segle XIX aquests espais construeixen una xarxa de sociabilitat que afavoreix tant l'educació reglada com la informal, a més de la transmissió cultural de diferents pràctiques i tradicions culturals. A més, algunes de les entitats burgeses inclouran en els seus programes elements progressistes d’instrucció de les classes treballadores o invertiran en els ateneus obrers, generant un panorama complex. Cada entitat, en funció del context i la composició social canviant, també adquirirà la representativitat de sectors socials diferents. Sigui com sigui, en temps de conflicte, aquests espais seran clau per articular la conscienciació ideològica de diferents grups socials i també per representar localment les tensions polítiques. Durant la Transició i en alguns casos ja des del Tardofranquisme, els casals i ateneus van tenir un paper destacat en la recuperació (i reinvenció) de tradicions i balls populars, a més de festes que havien estat censurades pel Franquisme. Des del 1983, la Federació d’Ateneus de Catalunya aplega moltes d’aquestes entitats sota la denominació genèrica d’ateneus, malgrat la consciència de les nomenclatures i històries diverses de cada entitat. Aquesta fitxa considera ateneus del Penedès (emprant la denominació en un sentit laxa) els que provenen d’algunes de les diferents principals tradicions econòmiques i socials que, a més, han derivat cap a acomplir funcions socials molt diverses en l’actualitat (des de la programació d’activitats culturals fins a l’organització de programes educatius o festes populars). Les entitats seleccionades són el Foment (de Vilanova i la Geltrú), la Societat Recreativa El Retiro (de Sitges), el Casal - Societat la Principal (de Vilafranca del Penedès), i l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (d’Igualada).

Data identificació: 
dimecres, 14 desembre, 2016