Activitats productives, processos i tècniques

(cerca en tots els camps)

A la vegueria del Penedès el conreu dels cereals havia sigut històricament un producte predominant i rellevant pel desenvolupament socioeconòmic. El conreu de cereals, pel consum humà i animal, ha estat present en un sistema de conreu llavors divers que assegurava la supervivència de la unitat de producció familiar. No obstant fou a partir del segle XVIII i durant el segle XIX, amb la implantació de la vinya, que el conreu de cereals va progressivament disminuint fins al context actual.
Actualment el conreu de cereals, pel consum humà i animal, es concentra principalment a la zona nord de la vegueria penedesenca, principalment a la comarca de l'Anoia. Aquest conreu majoritàriament es caracteritza per ser intensiu i determinat per un model de producció agroindustrial, altament mecanitzat. Paral·lelament existeix una xarxa de petits productors que desenvolupen un model productiu de conreu que es diferencien d'aquest model agroindustrial. Això comporta la recuperació de les varietats històriques però també respondre a un model de producció que treballa amb tècniques tant tradicionals com actuals però tenint com a referent un model de producció sostenible ecològicament i econòmicament.
El conreu de cereals és un conreu que, tot i avui estar en un segon pla davant la identitat vitivinícola de la vegueria, se l'associa una memòria col·lectiva relacionada amb un model desaparegut caracteritzat en part amb la masia policultura (secà, horta i ramaderia). Tanmateix en el seu procés de recuperació el conreu del cereal es converteix en un referent tant per la memòria i coneixements relacionats amb el món agrari i model de vida com pel valor que se li atribueix en tant que reformula un model d'explotació agrari monocultural en pro de la recuperació d'un model de producció divers.

Localització:

Pàgines